Referenties afgesloten projecten

vconsyst

J. Kalter, manager ontwikkeling VConsyst:

“Dhr. van Doorn is in staat om vooraf een goede inschatting te maken van hetgeen hij moet realiseren. Hij vraagt door, denkt mee en formuleert een juiste probleemstelling. Buiten de gebruikelijke contactmomenten is hij altijd bereikbaar voor een toelichting. De samenwerking met hem verloopt altijd zeer prettig.”M. Boschhuizen, manager Accounts & Projects V&D:

“De kennis en inzet van dhr. van Doorn m.b.t. de opzet, beheer en ontwikkeling van de contact center systemen binnen V&D zijn medebepalend geweest voor het succes. Zijn pro-actieve houding en up to date kennis hebben hierbij ook een grote bijdrage geleverd.”


dynabyte logo
R. Wijlage, manager C&PC en IT Dynabyte:

“Met dhr. van Doorn heb ik een lange en prettige samenwerking gehad waarbij ik hem heb leren kennen als iemand die in staat is snel de situatie te analyseren om vervolgens met degelijke pragmatische oplossingen te komen.”

Informatietechnologie – PHP Programmeur

© Copyright 2018, GvanDoorn Informatietechnologie. All Rights Reserved